Cấu hình Site-to-Site VPN trong AWS sử dụng IPSec

Cấu hình Site-to-Site VPN trong AWS sử dụng IPSec

1. Mở đầu Khi bạn muốn kết nối giữa on-premise server và AWS một cách bảo mật mà không cần cần nối qua Internet thì VPN là một giải pháp hiệu quả. VPN (Virtual Private Network) là kỹ thuật để mở ra một kênh kết nối riêng, bảo mật giữa 2 server khác nhau. Các gói dữ liệu truyền gửi qua kênh kết nối này đều được mã hoá. Có một số cách để cấu hình VPN, nổi bật trong ...

Cấu hình OpenVPN trong trong AWS

Cấu hình OpenVPN trong trong AWS

1. Giới thiệu Ở bài trước, mình có giới thiệu cách cấu hình IPSec và Site-to-Site VPN Connection để kết nối 2 VPC với nhau hoặc on-premise với VPC một cách bảo mật. (Xem ở bài https://blog.daovanhung.com/post/cau-hinh-site-to-site-vpn-trong-aws-su-dung-ipsec) So với việc cấu hình IPSec phức tạp thì OpenVPN cũng là một kỹ thuật sử dụng VPN nhưng đơn giản hơn và bảo mật hơn. Để sử dụng ...