Lần đầu đi khám bệnh ở Nhật

Lần đầu đi khám bệnh ở Nhật

Bài này mình viết về trải nghiệm lần đầu đi khám bệnh ở Nhật. 1. Một số kiến thức về khám bệnh ở Nhật. - Nhớ mang thẻ bảo hiểm khi đi khám bệnh, có thẻ bảo hiểm được giảm 70%, bạn phải đóng 30%. - Phòng khám, bệnh viện và hiệu thuốc là 3 cơ sở hoàn toàn riêng biệt nhau chứ không như ở VN đi khám bệnh là lấy thuốc được luôn. Ở Nhật bạn khám ở một nơi và mua thuốc ở nơi khác. - Sẽ mất 2 loại phí l&ag...