Cách sử dụng exception hiệu qủa trong ruby on rails

Cách sử dụng exception hiệu qủa trong ruby on rails

    1. Khi nào nên xử lý exception. Nguyên tắc: Ngoại lệ không nên được dự đoán biết trước (Exceptions should not be expected) Một hàm tạo user cơ bản được viết như sau: def create @user = User.new params[:user] if @user.save redirect_to user_path(@user) else flash[:notice] = 'Unable to create user' render :action => :new end end Nhưng có người lại viết nó một cách ngắn gọn: def create @user = User.new p...

Cách nhúng thư viện ngoài vào maven project trong java

Cách nhúng thư viện ngoài vào maven project trong java

Ví dụ mình có một thư viện tên là pdfreactor.jar Có 2 cách phổ biến để có thể include thư viện đó vào, đó là 1. Cài đặt thư viện đó vào repository trên máy bạn Cách này có hạn chế là mỗi khi chạy project trên một máy mới thì bạn lại phải cài đặt lại thư viện đó vào. Cách làm như sau: Đầu tiên bạn cần cài đặt mvn để có thể biên dịch thư viện ngoài. Sau khi cài đặt mvn thì bạn ...

Phân biệt build và new trong rails

Phân biệt build và new trong rails

build là phương thức của collection (dùng với bảng quan hệ) Khi dùng build và new với collection thì có một chút khác biệt: Ví dụ ta xét có quan hệ firm has many clients   1. Khác nhau giữa Client.new và firm.clients.new - Client.new sẽ không khởi tạo firm_id - firm.clients.new (hoặc firm.clients.build) sẽ khởi tạo firm_id henrym:~/testapp$ rails c Loading development environment (Rails 3.0.4) r:001 > (some_firm = Firm.new).save # Create and save a new Firm #=> true r:002 > Client.new ...

Phân biệt destroy và delete trong active record rails

Phân biệt destroy và delete trong active record rails

Khi thao tác với active record trong rails, các bạn có thể sử dụng destroy hoặc delete để xóa một đối tượng nào đó. Nhưng destroy sẽ gọi một mớ các tiến trình validate, gọi callback, ... còn delete chỉ đơn thuần gọi một câu lệnh sql xóa dữ liệu trong DB mà thôi. Sau đây mình xin giải thích cụ thể: Xét ví dụ có Post có nhiều Comments và Comment thuộc về một Post. #model Post class Post < ApplicationRecord has_many :comments, dependent: destroy before_destroy :log_before_destroy after...

Khi nào thì associations được lưu trong rails

Khi nào thì associations được lưu trong rails

    Ví dụ mình có một model User và 1 user có nhiều Reviews (User has_many Reviews). User có thuộc tính bắt buộc là user_name, và Review có thuộc tính bắt buộc là title. 1. Đối với User khởi tạo mới (chưa được lưu vào DB). Đúng cho cả các quan hệ belongs_to, has_many, has_one, has_many_and_belongs_to Dùng toán tử << (giống với push array) sẽ nối thêm vào mảng những phần tử cần thêm. Đoạn code sau sẽ trả về một collection:...

length, size và count trong Active Record rails

length, size và count trong Active Record rails

Trong ruby, phương thức length và size đều như nhau và đều đếm số phần tử có trong array hoặc hash. array = [3, 4, 5] puts "array length: #{array.length}" puts "array size: " + array.size.to_s hash = { a: 3, b: 4, c: 5, d:6 } puts "hash length: " + hash.length.to_s puts "hash size: #{hash.size} " Đoạn code trên sẽ cho ra kết quả:  array length: 3 array size: 3 hash length: 4 hash size: 4   Trong ActiveRecord, khi đếm số phần tử của một dữ liệu quan hệ thì có thêm phương thức count nhưng 3 ph...

Ngũ hành tương sinh tương khắc.

Ngũ hành tương sinh tương khắc.

  Ngũ hành bao gồm 5 thuộc tính thiên nhiên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cách để dễ nhớ ngũ hành tương sinh:   - Kim sinh Thủy: Trường hợp này khó nhớ (Kim thuộc chi Càn, càn là Trời, trời tạo mưa là thủy). - Thủy sinh Mộc: Nước làm tốt cây cối. - Mộc sinh Hỏa: Gỗ đốt th&agrav...

Học phong thủy P1

Học phong thủy P1

Giới thiệu.Phong thủy tiếng hán việt là gió và nước, là những tác động của địa lý đối với cuộc sống con người.Nhiều người cho rằng phong thủy là mê tín dị đoan nhưng mình phần nào tin vào phong thủy. Có nhiều thứ khoa học chưa giải thích được chứ không phải là không đúng. Mình muốn học hỏi, thu thập kiến thức về phong thủy nên tạo serial bài về học phong thủy.   Bài 1: Ngôi nhà có địa thế bên trái cao (dài) hơn b&...

Cuộn selected value lên đỉnh

Cuộn selected value lên đỉnh

    Ví dụ khi chọn dropdown một thẻ select ta được như sau:   Giá trị 18時 đang được đặt ở giữa thanh dropdown, ta muốn di chuyển giá trị 18時 lên đỉnh của thanh cuộn thì viết một đoạn code js như sau:   var $dropdown = $(dropdownElement); var selectedIndex = $dropdown.find('.selected').data(liTagIndex); var liHeight = $dropdown.find('li').first().outerHeight(); $dropdown.scrollTop(selectedIndex*liHeight);   ...

Những bộ anime hay nhất

Những bộ anime hay nhất

Xin chào các bạn!Bài này mình muốn giới thiệu những bộ anime hay nhất mà mình từng xem (Mình xem cũng kha khá nhiều bộ rồi đấy :)))) ). Trong thời gian đại học, mình từng xem rất nhiều bộ anime và dưới đây là danh sách các anime mà mình thấy hay nhất (danh sách này không sắp xếp theo thứ tự nào hết nhé): 1. Natsume yuujincho: Natsume Takashi có thể nhìn thấy được các yêu quái, vì thế mà cậu luôn bị mọi người xung quanh xa lánh và sợ hại. Từ l&uacu...